1 De Enero 2023

Wat gaat er veranderen per 1 januari 2023?

Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2023 Nieuwsbericht | 20-12-2022 | 13:32 Op 20 december heeft de Eerste Kamer ingestemd met het pakket Belastingplan 2023. Dit betekent dat per 2023 weer een groot aantal belastingmaatregelen wijzigt. Belangrijke wijzigingen zijn het verhogen van de arbeidskorting, het verlagen van het tarief in de eerste schijf in de inkomstenbelasting, de verhoging van het opstaptarief van de vennootschapsbelasting en de verhoging van de vliegbelasting.

Welke lonen stijgen in januari 2023?

Minimumloon 1 januari 2023 – Mede vanwege de inflatie is er in 2023 een extra stijging van het minimumloon. Op 1 januari 2023 is het minimumloon met 10,15 procent omhoog gegaan.

Werknemers van 21 jaar en ouder hebben in 2023 recht op een brutoloon van minimaal 1.934,40 euro per maand. Dat is 12,40 euro per uur bij een 36-urige werkweek.

Eerder werd aangekondigd dat het minimumloon drie jaar op rij met 2,5 procent zou stijgen. Nu gaat het dus een stuk sneller: direct met ruim 10 procent. Uitkeringen die gekoppeld zijn aan het minimumloon, zoals de AOW, bijstand en de Wajong, gaan hierdoor mee omhoog.

Wat krijgen we in januari 2023?

Stijging minimumloon – Het kabinet voert voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra verhoging door van het, Per 1 januari gaat het wettelijk minimumloon in één keer met 10,15% omhoog. Daarmee komt het minimumloon per 1 januari 2023 uit op € 1.934,40 per maand.

Hoeveel loonsverhoging per 1 januari 2023?

Nieuwsbericht | 18-11-2022 | 13:16 Het minimumloon gaat met 10,15% omhoog per 1 januari 2023. Het kabinet wil met de verhoging werken lonender maken. Het kabinet voert daarom voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra verhoging door van 8,05% bovenop de halfjaarlijkse aanpassing.

 1. Het minimumloon stijgt op 1 januari 2023 daardoor bij een volledig dienstverband van € 1.756,20 naar € 1.934,40 bruto per maand.
 2. Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2023: € 1.934,40 per maand; € 446,40 per week; € 89,28 per dag.

Zie voor minimumjeugdloon en overige bedragen: Bedragen minimumloon 2023 | Minimumloon | Rijksoverheid.nl

Waarom meer loon in januari 2023?

Loon modale werknemer stijgt in januari met 91 euro ANP NOS Nieuws • woensdag 28 december 2022, 09:05 Het loon van een werknemer met een modaal brutosalaris gaat vanaf januari netto met 91 euro per maand omhoog. Dat heeft salarisdienstverlener ADP berekend. Mensen die een minimumloon verdienen, gaan er nog meer op vooruit: meer dan 200 euro.

Brutoloon Stijging nettoloon
Minimumloon 1934 218
Modaal 3086 91
Anderhalf keer modaal 4629 87
Twee keer modaal 6173 98

De belangrijkste oorzaak voor de stijging van de nettolonen is volgens ADP de hogere arbeidskorting. Dat is een korting op de inkomstenbelasting van werkenden. Die korting was in 2022 maximaal 4260 euro en wordt in 2023 maximaal 5052 euro. “Goed nieuws.

Al lost het met de stijgende prijzen niet meteen alle financiële zorgen van veel Nederlanders op”, zegt Dik van Leeuwerden van ADP. Werknemers kunnen volgens ADP ook nog wat hebben aan hogere reiskosten- en thuiswerkvergoedingen. De maximale onbelaste reiskostenvergoeding stijgt namelijk van 19 naar 21 cent per kilometer en de maximale thuiswerkvergoeding gaat van 2 euro naar 2,15 euro per dag.

Het is dan nog wel de vraag of werkgevers inderdaad de vergoedingen verhogen naar de nieuwe maxima. “Het feit dat het fiscaal mag, betekent nog niet dat een werkgever het arbeidsvoorwaardelijk moet doen”, stelt Van Leeuwerden. De berekeningen laten niet het hele koopkrachtplaatje zien.

ADP neemt bijvoorbeeld in de berekeningen niet de salarisverhogingen mee die in cao’s zijn afgesproken. Ook zeggen de berekeningen niks over de uitgaven. Het is de vraag hoe hoog de inflatie volgend jaar is. Zo zal het prijsplafond per 1 januari ertoe leiden dat huishoudens minder geld kwijt zijn aan gas en elektra.

Deel artikel: : Loon modale werknemer stijgt in januari met 91 euro

Wat is het minimumloon per 1 januari 2023?

Per maand, week en dag

Leeftijd Per maand Per dag
21 jaar en ouder € 1.934,40 € 89,28
20 jaar € 1.547,50 € 71,42
19 jaar € 1.160,65 € 53,57
18 jaar € 967,20 € 44,64

Wat gaan we er in 2023 op vooruit?

Werknemers met minimumloon: netto verhoging van €250 – Er zijn ook werknemers die meer dan die €85 netto per maand omhoog gaan. Zo gaat bijvoorbeeld een afwasser of verkoopmedewerker met het minimumloon er zo’n €250 netto per maand op vooruit. Wat je overal hebt kunnen lezen, is dat het bruto minimumloon in 2023 met 10,15% omhoog gaat.

Als je kijkt naar de netto bedragen voor deze minimumloners, gaat het loon er zelfs wel 15% op vooruit. Alle andere werknemers die meer verdienen dan het minimumloon kunnen ook rekenen op een verhoging, echter niet het percentage van de minimumloners. Zo kunnen werknemers met een salaris uiteenlopend in de range van bijvoorbeeld €3.000 tot €8.000 per maand een netto verhoging van een kleine €100 per maand verwachten.

Dit is berekend zonder een mogelijke loonsverhoging. Krijgt de werknemer ook een loonsverhoging? Dan valt de verhoging nog hoger uit.

Is er in 2023 ook een energietoeslag?

Kom ik in aanmerking voor energietoeslag? – Of je in aanmerking komt voor de energietoeslag is afhankelijk van je inkomen. Je had recht op energietoeslag in 2022 als je minder verdiende dan €1.310,05 (alleenstaande) of €1.871,50 (samenwonend) netto per maand.

Kun je in 2023 ook energietoeslag aanvragen?

U kunt de eenmalige energietoeslag 2023 nog niet aanvragen. Voor deze toeslag is op 3 juli 2023 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. De Tweede en Eerste kamer moeten hier nog over beslissen.

Wat hou je netto meer over in 2023?

Hoger nettoloon – Door de stijging van het minimumloon gaan werknemers die dit bedrag verdienen er netto ruim 200 euro op vooruit. Netto houden deze werknemers € 1.857,33 over in 2023, in plaats van € 1639,42 in het halfjaar ervoor. Dit komt door een combinatie van het verhoogd minimumloon, een grotere belastingkorting voor werkenden (de arbeidskorting) en een daling van het laagste belastingpercentage.

Bekijk jouw nettoloon in 2023 met de Bruto/Netto-Check Met onze Salaris-Check zie je wat collega’s gemiddeld verdienen

Wie krijgt opslag 2023?

Wanneer in België de prijzen van bepaalde goederen en diensten stijgen, stijgen ook de lonen en uitkeringen van heel wat mensen. Die automatische loonstijging op basis van de prijsstijging oftewel inflatie is wat we indexering noemen. Met andere woorden: de index volgt de evolutie van onze stijgende levensduurte.

 1. De goederen en diensten waarop de indexering berekend wordt, noemen we de “indexkorf”.
 2. Het gaat om producten en goederen die frequent worden aangekocht door gezinnen en die dus een invloed hebben op hoe duur het leven in de meeste gevallen op dat moment is.
 3. Die indexkorf wordt sinds 2008 om de twee jaar grondig onder de loep genomen om ervoor te zorgen dat de korf representatief blijft.

Zo heeft bijvoorbeeld de cassettespeler intussen plaatsgemaakt voor de smartphone. Je kon er de laatste maanden niet omheen: het leven is een stuk duurder geworden de laatste tijd. Door zaken zoals de coronapandemie, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis zijn de prijzen van o.a.

Voeding, water, gas en elektriciteit buitengewoon snel gestegen. Allemaal producten die ook in de indexkorf zitten, en dus worden meegerekend in het bepalen van de index. Door de hoge inflatie werden de lonen van ambtenaren, de uitkeringen van bijvoorbeeld gepensioneerden en werklozen en ook het loon van een aantal werknemers in de loop van het voorbije jaar al een paar keer verhoogd.

Maar voor werknemers waarbij dat door 2022 heen nog niet gebeurde, zal die stijging in één klap worden uitgevoerd in januari 2023. Zij zullen vanaf dan een loonsverhoging ontvangen. Voor paritair comité 200, dat meer dan 500 000 bedienden omvat, bedraagt de indexering voor 2023 11,08%.

Ook andere paritaire comités kennen een systeem van jaarlijkse indexering. Het gaat bijvoorbeeld om zo’n 143 000 medewerkers in de horeca (paritair comité 302), bijna 100 000 in de voedingsindustrie (paritair comité 118 en 200) of bijvoorbeeld meer dan 96.000 in de transportsector (paritair comité 140).

Met hoeveel hun loon juist stijgt, kan dus verschillen per sector. Om maar even te benadrukken hoe hoog dat percentage wel is: in de laatste 10 à 15 jaren lag het “normale” indexeringstempo gemiddeld lager dan 2% per jaar, De indexering is van toepassing op de lonen van werknemers in de privésector, alsook op de wedden van ambtenaren en de sociale uitkeringen (pensioen, werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering).

 • Enkel in een beperkt aantal kleinere paritaire comités zijn er geen indexafspraken en worden de lonen dus niet automatisch opgetrokken.
 • Behalve dan wanneer er wel afspraken bestaan op ondernemingsniveau, wat in grotere organisaties vaak wel gebruikelijk is.11,08 % loonsverhoging.
 • Dat klinkt als muziek in je oren, toch? Helaas moeten we daarbij toch enkele kanttekeningen maken.

Hoewel de indexering door de overheid in het leven werd geroepen om te verzekeren dat onze koopkracht veilig wordt gesteld, is dat systeem niet helemaal waterdicht. In de eerste plaats is het percentage van de indexering een bruto-percentage. Netto zal je loon dus uiteindelijk minder snel stijgen.

 • Op basis van berekeningen van experts zou dat voor de hogere inkomens neerkomen op een netto stijging van zo’n 7%.
 • Voor lagere lonen zou dat netto percentage nog wat lager liggen.
 • Ondanks de indexering zullen we in dat opzicht dus toch aan koopkracht moeten inboeten.
 • Een positieve nuancering hierbij is wel dat in ons land ook de belastingschalen automatisch geïndexeerd worden.

Wie dus meer verdient door de indexering belandt niet zomaar in een hogere belastingschaal. Dat compenseert het verlies van koopkracht een beetje, maar niet volledig. Vraag jij je intussen af of jouw loon marktconform is en op welke extralegale voordelen gelijkaardige profielen in jouw sector zoal mogen rekenen? Bereken het gratis met onze salaristool,

Wat verandert er aan je loon in 2023?

Nettoloon gaat omhoog – In 2023 gaat de inkomstenbelasting omlaag voor de eerste schijf. Het percentage gaat van 37,07% naar 36,93%. Concreet betekent dit dat er minder belasting wordt ingehouden op je bruto salaris waardoor je onderaan de loonstrook netto meer overhoudt.

 1. Je valt in de eerste schijf met een inkomen tot €73.071 per jaar.
 2. Daarnaast stijgt de arbeidskorting.
 3. Dit is een belastingvoordeel waarvan je gebruikmaakt als je werkt en minder dan €115.000 per jaar verdient.
 4. Waar je in 2022 onder de €109.347 per jaar moest verdienen om in aanmerking te komen voor arbeidskorting.

Uiteraard zal je niet alleen op je loonstrook, maar ook op je bankrekening merken dat je nettoloon is gestegen. Werkenden met een modaal inkomen (uitgaande van €3086 per maand) houden netto meer over. Het gaat hier om een stijging van 3,7% ofwel €91. Voor werkenden met een inkomen van twee keer modaal is de stijging iets minder: 2,4%.

Wat is het netto minimumloon 2023?

Netto minimumloon stijgt per 1 juli 2023 met bijna 2 procent · Salaris Vanmorgen Daarnaast krijgen werkenden die meer dan 36 uur werken per 1 januari 2024 meer bruto-inkomen door de komst van het bruto minimumuurloon. Het netto minimumloon werd in januari 2023 vastgesteld op €1.857,73. In juli komt daar dus maandelijks €36,27 bij. Dit is 1,95 procent meer dan het halfjaar hiervoor.

Wat is het minimumloon 2023 per maand?

Wettelijk minimumloon 2023 per 1 juli – Het minimumloon 2023 komt per 1 juli kort gezegd hierop neer:

Maandloon van minimaal € 1995,00 per maand (vanaf 21 jaar) Uurloon van € 12,79 (bij een werkweek van 36 uur)

Bekijk hieronder de overzichten van het minimumloon in 2023: eerst per 1 juli, vervolgens per 1 januari. Alle bedragen in de overzichten zijn bruto. De netto-bedragen staan niet in de wet, dit is afhankelijk van belastingen en premies die nog op het loon ingehouden worden. Meer over het verschil tussen het bruto en netto uurloon, lees je hier.

Leeftijd Per maand Per week Per dag Per uur*
21 jaar en ouder € 1.995,00 € 460,40 € 92,08 € 11,51
20 jaar € 1.596,00 € 368,30 € 73,66 € 9,21
19 jaar € 1.197,00 € 276,25 € 55,25 € 6,91
18 jaar € 997,50 € 230,20 € 46,04 € 5,76
17 jaar € 788,05 € 181,85 € 36,37 € 4,55
16 jaar € 688,30 € 158,85 € 31,77 € 3,98
15 jaar € 598,50 € 138,10 € 27,62 € 3,46

bedragen bij 40-urige werkweek

Hoeveel procent stijgt het minimumloon per 1 juli 2023?

Het minimumloon is per 1 juli 2023 op de website van de Rijksoverheid gepubliceerd. Het minimumloon wordt per 1 juli 2023 verhoogd met 3,13%. De hoogte van het wettelijk minimumloon (WML) wordt weer verhoogd omdat het minimumloon dan weer gelijkloopt met de gemiddelde contractloonontwikkeling van het bedrijfsleven en de overheid.

Wat verandert er per 1 juli 2023?

Vanaf 1 juli 2023 gaan het minimumloon en uitkeringen omhoog. Verhuurders kunnen de huur verhogen. U moet betalen voor wegwerpbekers en -bakjes met plastic. En de belasting op brandstof gaat weer omhoog.

Wat gaan we er in 2023 op vooruit?

Werknemers met minimumloon: netto verhoging van €250 – Er zijn ook werknemers die meer dan die €85 netto per maand omhoog gaan. Zo gaat bijvoorbeeld een afwasser of verkoopmedewerker met het minimumloon er zo’n €250 netto per maand op vooruit. Wat je overal hebt kunnen lezen, is dat het bruto minimumloon in 2023 met 10,15% omhoog gaat.

 1. Als je kijkt naar de netto bedragen voor deze minimumloners, gaat het loon er zelfs wel 15% op vooruit.
 2. Alle andere werknemers die meer verdienen dan het minimumloon kunnen ook rekenen op een verhoging, echter niet het percentage van de minimumloners.
 3. Zo kunnen werknemers met een salaris uiteenlopend in de range van bijvoorbeeld €3.000 tot €8.000 per maand een netto verhoging van een kleine €100 per maand verwachten.

Dit is berekend zonder een mogelijke loonsverhoging. Krijgt de werknemer ook een loonsverhoging? Dan valt de verhoging nog hoger uit.

Wat gaat er allemaal veranderen in 2023?

Vanaf 1 juli 2023 gaan het minimumloon en uitkeringen omhoog. Verhuurders kunnen de huur verhogen. U moet betalen voor wegwerpbekers en -bakjes met plastic. En de belasting op brandstof gaat weer omhoog.

Wat verandert er aan je loon in 2023?

Ruim 12 procent erbij bij minimumloon – Door verschillende maatregelen krijgen werknemers met een minimumloon er in 2023 per maand nóg meer bij. Zo krijgen de werknemers met een minimumloon in de zorg 13,5 procent extra. Het gaat dan om zo’n 200 euro per maand. Lees ook: Voedselprijzen weer 14 procent hoger, wanneer houdt het op?